BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała też perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała bardzo krótko, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego - chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Każdego roku wspominamy to doniosłe wydarzenie. Rocznica uchwalenia konstytucji była uroczyście obchodzona przez polskich patriotów już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców, również w okresie międzywojennym była ważnym świętem państwowym. Po II wojnie światowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu święta narodowego w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji, więc i dziś pamiętamy o tych, którzy do jej uchwalenia się przyczynili.