BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro

 

Od 01.04.2010 r. do 31.08.2013 r. realizowany jest projekt przez Gminę Miasta Radomia i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu pt.:

„Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro”

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.

Celem projektu jest upowszechnienie kształcenia ustawicznego poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływania na sytuację na rynku pracy (poprawa wykształcenia, podnoszenie świadomości słuchaczy na temat szans jakie daje kształcenie ustawiczne w kontekście rynku pracy).

W ramach projektu Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro” w latach 2010-2013 zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia dla słuchaczy i absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu:

 • przygotowujące do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w różnych zawodach: technik prac biurowych oraz Komputer w pracy biurowej, technik informatyk, mechatronik, bezpieczeństwa i higieny pracy, technik administracji,
 • zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości, z doskonalenia pisania metodą bezwzrokową na klawiaturze komputera, z języka angielskiego oraz zajęcia dodatkowe z obsługi programów komputerowych.

Projekt obejmuje również cykl seminariów poświęconych propagowaniu formalnego kształcenia ustawicznego, oraz przybliżeniu korzyści płynących z tej formy kształcenia.

Seminaria będą mieć charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani tą formą podwyższania kwalifikacji.

Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z doradztwa w zakresie wyboru ścieżki kształcenia i drogi zawodowej.

Grupa docelowa projektu:

 • 50 K i 50 M w wieku 25-64 lata będących słuchaczami lub absolwentami CKU, którzy będą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych,
 • 30 K i 30 M w wieku 25-64 lata korzystających z doradztwa dotyczącego wyboru ścieżki wykształcenia i zawodowej,
 • 120 osób uczestniczących w seminariach na temat kształcenia ustawicznego.

 

 

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego