BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Branżowa Szkoła II stopnia

Celem kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej  i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi, a także być przygotowany do uzyskania niezbędnych uprawnień zawodowych.

Branżowa Szkoła II Stopnia umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w określonym zawodzie na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Ważnym aspektem Branżowej Szkoły II Stopnia jest możliwość  zdawania egzaminu maturalnego.

Wniosek do Branżowej Szkoły II stopnia

Obowiązek informacyjny kandydata - pobierz

Branżowa Szkoła II stopnia w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu umożliwia uzyskanie wykształcenia w zawodach:

 • technik elektryk,
 • technik automatyk,
 • technik elektronik
 • technik mechatronik,
 • technik mechanik,
 • technik handlowiec.

Kształcenie może odbywać się w formie stacjonarnej lub zaocznej.

Na semestr pierwszy klasy pierwszej Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

1) świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,

2) zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,

3)  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Na semestr pierwszy klasy pierwszej Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, w którym ubiegają się o przyjęcie.

Na lata szkolne 2020/2021-2022/2023 na semestr pierwszy klasy pierwszej Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.