BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

OFERTA EDUKACYJNA

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

26-600 Radom, ul. Kościuszki 7 

 NASZA OFERTA:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH  - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

SZKOŁA POLICEALNA 

oraz

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 Informacje na temat szkół Centrum oraz KKZ znajdziesz na naszej stronie.

Masz pytania - zadzwoń: tel: 48 362 35 66

lub przyjdź: sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

 Zapraszamy!

 

 

WNIOSKI DO SZKÓŁ CENTRUM:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - (pobierz wniosek)

SZKOŁA POLICEALNA -  (pobierz wniosek)

 BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA - (pobierz wniosek)

Obowiązek informacyjny kandydata - pobierz

 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - (pobierz wniosek)

Obowiązek informacyjny kandydata - pobierz

Centrum posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego i przeprowadza egzamin maturalny i egzaminy z kwalifikacji. 

 Kontakt telefoniczny: sekretariat p. 102 - (48) 362 35 66, 

Zapraszamy

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, 1378, oraz z 2021 r. poz. 4).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1562 ze zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)

6. Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.