BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Dobre praktyki w kształceniu zawodowym

W dniu 26.03.2015 słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego z kwalifikacji  E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych w ramach przedmiotu Pneumatyka i hydraulika wzięli udział w zajęciach pozaszkolnych zorganizowanych przez Zbyszko Company Sp. z o. o. Celem zajęć było zapoznanie słuchaczy z układami automatycznego sterowania wykorzystywanymi w przemyśle. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

Dobre praktyki w kształceniu zawodowym


 

SEW Eurodrive partnerem CKU

W dniu 19 lutego 2015 roku firma SEW EURODRIVE zawarła porozumienie z Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu dotyczące wzajemnej współpracy. W ramach współpracy odbywać się będą szkolenia, konferencje, wycieczki".


 

Z wizytą w Radomskiej Fabryce Broni „Łucznik”

 

W  dniu  25  października  odbyła  się  wycieczka  do  Fabryki  Broni  z  siedzibą  w  Radomiu, w  której  wzięli  udział  słuchacze  kwalifikacyjnego  kursu  zawodowego  z  kwalifikacji  E.19  - Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz E.8 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych. W trakcie wycieczki uczestnicy kursu mieli możliwość poznania  specyfiki  pracy  w  fabryce  oraz  procesu  technologicznego  niezbędnego  przy produkcji  broni.    Uczestnicy  wzięli  udział  w  wystawie  przygotowanej  przez  pracowników fabryki. Oprócz tego można było poznać nowe produkty, sprawdzić umiejętności strzeleckie na  strzelnicy  ASG,  przymierzyć  kamizelkę  kuloodporną i  hełm,  zajrzeć  do  wozu  bojowego HIPOPOTAM,  jak  również  wypróbować  symulator  jazdy  na  motocyklu,  sprawdzić  pod mikroskopem swoje odciski palców i doświadczyć ciężkiej pracy strażaków.

 

 


 

Szkolenie RADWAG

W dniu 22 maja 2014 roku w ramach współpracy firmy RADWAG z Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu odbyło się szkolenie „Podstawy metrologii”, które poprowadził dyrektor Centrum Metrologii pan Andrzej Hantz. W trakcie szkolenia uczestnicy mogli uzyskać informacje na temat pomiarów i przyrządów pomiarowych, historii pomiarów, systemu miar w Polsce, organizacji metrologicznych, zagadnień prawnych dotyczących metrologii oraz nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym. Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy poznali aspekty praktyczne zastosowania metrologii.


 

Wycieczka do firmy Zbyszko Company

W dniu 26 kwietnia odbyła się wycieczka do firmy Zbyszko Company z siedzibą w Radomiu, w której wzięli udział słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego z kwalifikacji E.19. - Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Wycieczka odbyła się w ramach współpracy firmy z Centrum. W trakcie wycieczki uczestnicy kursu mieli możliwość poznania procesu technologicznego oraz najnowszych rozwiązań z dziedziny mechatroniki oraz automatyzacji procesów technologicznych. Była to pierwsza wycieczka w ramach kursu. Współpraca firmy z Centrum przewiduje cykl takich wycieczek oraz możliwość odbywania praktyki w firmie.


 

Certyfikacja Mentorów i Tutorów

W ramach projektu Certi.Men Tu - Certyfikacja Mentorów i Tutorów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w dniach 10-11 kwietnia 2014 roku odbyło się szkolenie mentorów i tutorów.

 Mentor to pracownik przedsiębiorstwa wspierający osobę uczącą się w rozwijaniu wiedzy, umiejętności, zdolności i talentów. Pomaga zdobyć potrzebne kwalifikacje zawodowe, dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Tutorem nazywany jest nauczyciel lub trener, najczęściej spoza najbliższego środowiska osoby uczącej się, wspierający ją w procesie doskonalenia strategii zdobywania wiedzy i rozwoju oraz w stawaniu się samodzielnym uczniem

 Projekt realizowany jest przez Instytut Technologii i Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczym który do współpracy zaprosił Centrum Kształcenia Ustawicznego. Projekt ukierunkowany jest na rozwój wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami edukacji i szkoleń zawodowych a przedsiębiorstwami, w celu pogłębienia wzajemnego zrozumienia i zwiększenia efektywności procesu uczenia się na stanowisku pracy.