BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Pierwsza praca

Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

„Pierwsza praca”

Na przełomie sierpnia i września 2004 r. opracowano grant na doposażenie Szkolnego Ośrodka Kariery w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza praca”. Projekt dotyczy działalności SzOK-u jako formy wsparcia dla słuchaczy CKU w Radomiu przy podejmowaniu właściwych decyzji zawodowych.

Głównymi celami projektu są:

 • aktywizacja środowiska słuchaczy CKU, którzy rekrutują się z Radomia i powiatu radomskiego, rejonu o bardzo wysokim bezrobociu (powyżej 34%) i zwiększenie ich szans na podjęcie i utrzymanie pracy,
 • wyrównanie szans słuchaczy z rodzin ubogich i dotkniętych długotrwałym bezrobociem a uczących się w naszej szkole poprzez wspieranie ich w planowaniu kariery zawodowej,
 • zapoznanie z rynkiem pracy w Radomiu i województwie mazowieckim oraz wskazanie możliwości podjęcia pracy z uzyskanym w CKU wykształceniem również w krajach Unii Europejskiej,
 • zapoznanie z formami pomocy ze strony instytucji wspomagających zatrudnienie przy podejmowaniu pracy lub możliwości samozatrudnienia (staże umowy absolwenckie, praca w ramach wolontariatu, pożyczki na utworzenie własnej działalności),
 • pobudzenie aktywności różnych środowisk i partnerów w kreowaniu projektów aktywizacji zawodowej oraz uruchomienie mechanizmów rozwoju form pomocy skierowanej do zagrożonych bezrobociem słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 • zbudowanie bazy informacyjnej dotyczącej planowania rozwoju zawodowego wraz z wykorzystaniem technologii informacyjnych,
 • ułatwienie dostępu do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji,
 • tworzenie punktu doradztwa zawodowego i wsparcie w kreowaniu postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

Projekt rozpatrzono pozytywnie. Dzięki przyznanej kwocie ze środków unijnych (15 000 złotych) doposażona została siedziba SzOK-u w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu (sala 208) m.in. w kompleksowe wyposażenie komputerowe, zakupiono również  pomoce ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach przyznanego grantu, programu „Pierwsza praca”.