BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Praktyka zawodowa Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

Symbol i nazwa zawodu

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Czas trwania praktyki

Liczba godzin praktyki zawodowej

311303 Technik elektryk

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

4 tygodnie – w trakcie trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego

160 godzin

311303 Technik elektryk

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

4 tygodnie – w trakcie trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego

160 godzin

311310 Technik mechatronik

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

4 tygodnie – w trakcie trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego

160 godzin

311303 Technik mechatronik

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

4 tygodnie – w trakcie trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego

160 godzin

311504 Technik mechanik

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

4 tygodnie – w trakcie trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego

160 godzin

311504 Technik mechanik

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

4 tygodnie – w trakcie trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego

160 godzin

311403 Technik ekonomista

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

4 tygodnie – w trakcie trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego

160 godzin

Programy praktyki zawodowej  

 Program praktyki zawodowej ELE.02 

 Program praktyki zawodowej ELM.03 

Program praktyki zawodowej ELM.06 

Program praktyki zawodowej MEC.03 

Program praktyki zawodowej MEC.05 

Przed odbyciem praktyki zawodowej każdy z uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego zobowiązany jest odebrać z sekretariatu lub wydrukować ze strony www.ckuradom.pl  potwierdzenie o odbyciu praktyki zawodowej, z którym to udaje się do firmy gdzie ma się odbyć praktyka. Firma potwierdza możliwość odbycia praktyki zawodowej. Z potwierdzeniem tym następnie należy przyjść do sekretariatu w celu wypisania umowy i dziennika praktyki zawodowej, które to dokumenty podpisuje Dyrektor Centrum. Po podpisaniu przez Dyrektora Centrum dokumentów uczestnik odbywa praktykę zawodową. Bardzo ważnym dokumentem jest także oświadczenie o ubezpieczeniu NNW. Każdy z uczestników zobowiązany jest taki dokument podpisać. Jeśli ktoś jest nie ubezpieczony to należy na czas odbywania praktyki się ubezpieczyć.


Pismo przewodnie praktyka zawodowa  (pobierz)


Umowa o praktykę zawodową   (pobierz)


Oświadczenie o ubezpieczeniu (pobierz)


Potwierdzenie (pobierz)


 aktualizacja: 02.10.2021