BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Wolontariat i Profilaktyka

Zespół ds. Wspierania Aktywności i Profilaktyki Środowiskowej

dla Osiedla Planty – „CAL”

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy udzielanej przez podmioty i organizacje pozarządowe, które otrzymują na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Formy świadczeń pomocowych udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin to pomoc prawna i psychologiczna, a także wsparcie o charakterze finansowym.

Pełna lista adresów wraz z danymi kontaktowymi  oraz Informator dla Pokrzywdzonego dostępne są na stronach:

 • Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl  w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem
 • www.pokrzywdzeni.gov.pl
 • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl w zakładce: Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie/Sieć pomocy Ofiarom Przestępstw
 
 
„Wolontariat to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych,
wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńskie –przyjacielskie.”
Malgorzata Ochman, Paweł Jordan

2018/2019

Znamię? Znam je!

To tytuł kampanii edukacyjno – informacyjnej pilotowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Radomiu skierowany do słuchaczy oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w naszym mieście. W ramach tej kampanii słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu zapoznali się z materiałami dotyczącymi jednego z najbardziej złośliwych nowotworów skóry – czerniaka.  Celem tej kampanii jest budowanie świadomości, odpowiedzialnych zachowań i postaw prozdrowotnych wśród słuchaczy naszej szkoły. Akcja ta zrealizowana została w ramach działalności zespołu do spraw Profilaktyki Zagrożeń. Osoba odpowiedzialną za realizację była p. Anna Wasilewska.

Mikołajki

W dniu 04. 12. 2018 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci z osiedla Planty. Zabawa zorganizowana została w ramach działalności Zespołu ds. Profilaktyki CKU we współpracy z Centrum Aktywności Lokalnej.

Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w zabawach i konkursach, otrzymały również paczki z upominkami i słodyczami od św. Mikołaja.

Poczęstunek ufundował Samorząd Słuchaczy oraz anonimowy sponsor. W organizacji imprezy, przygotowaniu sali i poczęstunku zaangażowani byli słuchacze klasy 3B systemu stacjonarnego pod opieką p. Anny Wasilewskiej.   

Maraton Pisania Listów

W ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w dniach 6-9 grudnia 2018 w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbył się coroczny Maraton Pisania Listów, organizowany przez Amnesty International i Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu. Słuchacze systemu stacjonarnego i zaocznego pisali listy w obronie 9 walecznych  i odważnych kobiet, których prawa są łamane.Każdy napisany list realnie wpływa na losy bohaterów. Akcja ma zasięg ogólnoświatowy, przynosi pozytywny skutek. Poszanowanie praw człowieka jest wspólną sprawą całego społeczeństwa, a  podejmowanie takich działań prowadzi  do upowszechniania wiedzy na temat wolności i praw człowieka.
 
DEPRESJA. Rozumiesz – pomagasz.
To hasło ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej profilaktyki i wczesnego wykrywania symptomów depresji, którą przygotowało Ministerstwo Zdrowia.
W ramach tej kampanii w naszej szkole w poniedziałek, 19 listopada dla klas stacjonarnych i w sobotę, 24 listopada dla klas drugich zaocznych odbyła się prezentacja multimedialna poświęcona problemowi depresji wieku młodzieńczego.Słuchacze zapoznali się z objawami, sposobami rozpoznawania i leczenia depresji oraz obejrzeli film. Następnie wzięli udział w dyskusji,  podzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi problematyki depresji dotykającej młodych ludzi. Prezentacja została przedstawiona przez p. Annę Wasilewską i p. Agnieszkę Mizerę.
 
Czy masz sokoli wzrok?
20 października 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu odbyło się po raz pierwszy przesiewowe badanie wzroku, które przeprowadził Salon Optyczny Doktor Marchewka. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród słuchaczy jak i pracowników szkoły. Przeprowadzanie tego rodzaju badań jest niezwykle ważne, gdyż nieskorygowane wady wzroku powodują dyskomfort naszego życia. Koordynatorem akcji na terenie szkoły była p. Agnieszka Ikwanty-Janiszewska.

2016/2017

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w dniach 8-11 grudnia 2016 roku odbył się coroczny Maraton Pisania Listów, zorganizowany przez Amnesty International w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Słuchacze systemu stacjonarnego i zaocznego pisali odręcznie listy w obronie 12 tegorocznych bohaterów. Każdy napisany list realnie wpływa na losy osób, których prawa są łamane. Listy solidarności są dużym wsparciem dla prześladowanych i więzionych. Akcja ma zasięg ogólnoświatowy, przynosi pozytywny skutek. Dwoje bohaterów z ubiegłorocznej edycji Maratonu zostało zwolnionych z więzienia. Podejmowanie takich działań prowadzi również do upowszechniania wiedzy na temat wolności i praw człowieka.

Znalezione obrazy dla zapytania caritasW dniach 14-24 listopada 2016 roku w ramach akcji Caritas Diecezji Radomskiej na terenie naszej szkoły została zorganizowana zbiórka produktów żywnościowych, ubrań oraz przyborów szkolnych dla Polaków mieszkających na Ukrainie. Aktualna sytuacja społeczna i polityczna naszych rodaków na Ukrainie jest bardzo trudna. Działania wojenne przyniosły wiele zniszczeń, co doprowadziło do skrajnego ubóstwa dużej części społeczeństwa. Dzięki hojności naszych słuchaczy, nauczycieli i pracowników CKU zebraliśmy kilkadziesiąt kilogramów kaszy, mąki, ryżu, cukru, przekazaliśmy makaron, olej, herbatę, kawę oraz ubrania. Akcja została przeprowadzona przez Radę Słuchaczy oraz Zespół ds Profilaktyki Zagrożeń. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

W dniu 25 listopada roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci z dzielnicy "Planty". Impreza została zorganizowana w ramach działalności szkolnego Zespołu ds. Profilaktyki we współpracy z "CAL" - Centrum Aktywności Lokalnej. Podczas spotkania dzieci brały udział w zabawach integracyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wróżby andrzejkowe, np. lanie wosku, malowanie twarzy, a także konkurs karaoke. Samorząd Słuchaczy CKU ufundował słodki poczęstunek. W organizację zabawy zaangażowali się słuchacze kl. 2a, 3a i 3b systemu stacjonarnego oraz nauczyciele.

7-9.10.2016 r. IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO pod hasłem: WOLONTARIUSZ HOSPICYJNY ŚWIADKIEM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  organizowana przez HOSPICJUM KRÓLOWEJ  APOSTOŁÓW oraz WSB im. bp Jana Chrapka w Radomiu.

2015/2016

Festyn Rodzinny przy PSP nr 28

1 czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka odbył się na terenie PSP nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu Festyn Rodzinny. Podczas festynu można było obejrzeć występy uczniów oraz oddać głos na projekt Budżetu Obywatelskiego dotyczący budowy nowoczesnego boiska przy szkole.

Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji takich jak dmuchane kule, dmuchana zjeżdżalnia, malowanie buziek oraz konkursy z nagrodami, a jednym z nich był cieszący się dużym zainteresowaniem konkurs karaoke, który zorganizowali pani Barbara Głuch i pan Piotr Grzegorzek w ramach działalności Zespołu ds. Profilaktyki CKU.

Zdjęcia ze strony PSP nr 28

Spotkanie Wielkanocne dla mieszkańców osiedla "Planty"

Zespół ds profilaktyki Zagrożeń Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu w ramach działalności wolontariatu wraz z Samorządem Słuchaczy przygotował poczęstunek na Spotkanie Wielkanocne dla najuboższych osób z dzielnicy "Planty". Uroczystość odbyła się 17 marca 2016 r. w "Bursie" przy ulicy Kościuszki 5. Corocznie nasza placówka wspiera w tym zakresie instytucje działające w ramach programu "CAL" - Centrum Aktywności Lokalnej.

 

Spotkanie wigilijne dla osób samotnych i najuboższych z dzielnicy „Planty”

22.12.2015 r. odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych i najuboższych z dzielnicy „Planty”. Zespół ds. Profilaktyki włączył się w organizację spotkania, przygotowując słodki poczęstunek dla uczestników, który ufundował Samorząd Słuchaczy Centrum.

Spotkanie zorganizowano w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu.

Zabawa Andrzejkowa

W dniu 27 listopada 2015 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci z dzielnicy „Planty”. Impreza zorganizowana została w ramach działalności Zespołu ds. Profilaktyki CKU we współpracy z „CAL” – Centrum Aktywności Lokalnej.

Program zabawy andrzejkowej był bardzo atrakcyjny: wróżby, zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami, karaoke. Poczęstunek dla uczestników ufundował Samorząd Słuchaczy CKU. W organizacje imprezy zaangażowali się słuchacze kl. II a i II b systemu stacjonarnego i II E systemu zaocznego.

 

Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji "Czym jest dla mnie tolerancja?".

16.11.2015 r. z inicjatywy Edyty Jurkowskiej, Moniki Bukalskiej-Stąporskiej  i Agnieszki Mizery w ramach działalności Zespołu ds. Profilaktyki Centrum ogłoszono konkurs dla słuchaczy na temat: „Czym dla mnie jest tolerancja”. Działanie zbiegło się z obchodami Międzynarodowego Dnia Tolerancji. W konkursie wzięli udział słuchacze systemu stacjonarnego i zaocznego Centrum. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 20.12.2015 r. podczas spotkania wigilijnego dla słuchaczy CKU. Spośród wszystkich prac, które wpłynęły na konkurs juri ( Zespół ds.Profilaktyki) wyłoniło zwycięzców:

I miejsce ex aequo zajęły :                                                              

Paula Górska i Kinga Cichońska - słuchaczki klasy III E systemu zaocznego.

II miejsce ex aequo zajęły:

Anna Malmon klasa III D systemu zaocznego i Kinga Chotkowska klasa I B systemu zaocznego.

III miejsce zajęła:

Izabela Zielińska klasa II A systemu stacjonarnego.

Laureatki otrzymały dyplomy i atrakcyjne nagrody, które ufundował Samorząd Słuchaczy Centrum.

 

Wspieramy akcję "Arki"!

 

 

 

 

PLASTIKOWE NAKRĘTKI ZBIERAMY - FERIE Z ARKĄ NAKRĘCAMY!

Na terenie Centrum zostały rozwieszone plakaty informacyjne o akcji Stowarzyszenia Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu oraz ustawione pojemniki na nakrętki. Dochód uzyskany ze sprzedaży zebranych nakrętek zostanie przeznaczony na Ferie z „Arką” dla 200 dzieci.

 

Europejski Kodeks Walki z Rakiem

28 września 2015 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne prowadzone przez specjalistów z dziedziny profilaktyki raka zorganizowane przez Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego przy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Prezydenta Miasta Radomia.

W ramach spotkania został przedstawiony Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Głównym przesłaniem tego Kodeksu jest zwrócenie szczególnej uwagi na prowadzenie zdrowego trybu życia jako głównego czynnika w zapobieganiu chorób nowotworowych.

Główne założenia europejskiego kodeksu walki z rakiem: 

1. Nie pal; jeśli palisz, przestań. Jeśli nie potrafisz przestać, nie pal przy niepalących

2. Wystrzegaj się otyłości 

3. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne

4. Spożywaj więcej warzyw i owoców: jedz co najmniej 5 porcji dziennie. 

5. Nie pij; jeśli pijesz alkohol – piwo, wino lub napoje wysokoprocentowe – ogranicz jego spożycie

6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne

7. Przestrzegaj ściśle przepisów dotyczących ochrony przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze. 

8. Bierz udział w programach szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Populacyjne programy ochrony zdrowia, mogące zapobiegać rozwojowi nowotworów lub zwiększać szanse ich wyleczenia:

1. Kobiety po 25. roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.

2. Kobiety po 50. roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi. 

3. Kobiety i mężczyźni po 50. roku życia powinni uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. 

Więcej informacji na stronie projektu: www.kodekswalkizrakiem.pl

Kolejnym tematem była profilaktyka raka piersi oraz profilaktyka raka szyjki macicy.

Wszystkie kobiety powinny być świadome zagrożeń związanych z tymi nowotworami oraz zapoznać się z metodami ich wczesnego wykrywania. 

Zapraszamy do korzystania z programów wczesnego wykrywania raka piersi oraz raka szyjki macicy, więcej informacji na stronach:

www.bezpłatnamamografia.pl   www.bezpłatnacytologia.pl

 

2014/2015

Profilaktyka chorób nowotworowych

16 kwietnia 2015 w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki odbyło się spotkanie z wykładowcą z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu na temat profilaktyki chorób nowotworowych. Pani mgr Anna Frużyńska zapoznała słuchaczy liceum ogólnokształcącego z podstawowymi informacjami na temat profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi i profilaktyki gruczołu krokowego (prostaty). Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jakie są czynniki ryzyka zachorowania na nowotwór, jak również poznali najważniejsze zasady profilaktyki. Pani Frużyńska przedstawiła dane statystyczne dotyczące zachorowań, zachęcała do regularnych badań i mówiła o tym, że strach i niewiedza to główne przyczyny, dla których Polacy nie decydują się na badania, a wczesne wykrycie raka daje szanse na całkowite wyleczenie. W końcowej części wykładu pani Kinga Boniek, studentka Zespołu Szkół Medycznych, przeprowadziła prezentację badania piersi. Na fantomie pokazała różne sposoby samobadania piersi, mówiła o najlepszym czasie na takie badanie, jak również o tym, że każda kobieta po 20 roku życia powinna raz w miesiącu sama się badać.

Słuchacze Centrum z ogromną uwagą wysłuchali wykładu.

 

Spotkanie dotyczące zasad zdrowego odżywiania

      29 marca 2015 w CKU odbyło się spotkanie dotyczące zasad zdrowego odżywiania się. Pani dr Magdalena Stawarz zapoznała słuchaczy z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania. Mówiła o tym, czym jest zdrowe jedzenie, które produkty warto spożywać, a jakich należy unikać. Słuchacze mogli dowiedzieć się, jak istotną rolę w procesie odżywiania odgrywa niegazowana woda mineralna i jej regularnego spożywanie. Pani dr Stawarz wyjaśniła, dlaczego sól jest szkodliwa dla naszego organizmu i jakimi ziołami ją zastępować, jak również dlaczego warto jeść pięć dobrze zbilansowanych posiłków dziennie w regularnych odstępach czasu. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy z uwagą wysłuchali ciekawego wykładu.

 

Spotkanie Wielkanocne dla najuboższych osób z dzielnicy "Planty"

Zespół ds profilaktyki Zagrożeń Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu w ramach działalności wolontariatu wraz ze słuchaczami klasy 1 systemu stacjonarnego przygotował poczęstunek na Spotkanie Wielkanocne dla najuboższych osób z dzielnicy "Planty". Uroczystość odbyła się 26 marca 2015 r. w "Bursie" przy ulicy Kościuszki 5. Corocznie nasza placówka wspiera w tym zakresie instytucje działające w ramach programu "CAL" - Centrum Aktywności Lokalnej.

 

16 grudnia 2014 w CKU odbyło się spotkanie dotyczące wolontariatu.

Pani Teodora Kowalik, wolontariusz z wieloletnim doświadczeniem, zapoznała słuchaczy z podstawowymi informacjami na temat wolontariatu.
Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wzięli aktywny udział w pogadance, dowiedzieli się m.in. kto może zostać wolontariuszem, w jaki sposób można nieść pomoc, dlaczego warto pomagać, gdzie powinien zgłosić się kandydat na wolontariusza.
Spotkanie zorganizowały Panie Edyta Jurkowska i Agnieszka Mizera.​
 

Akcja Andrzejki 2014

W dniu 29 listopada 2014 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyła się zabawa andrzejkowa. Impreza zorganizowana została w ramach działalności Zespołu ds. Profilaktyki CKU. Zabawa miała charakter integracyjny, w tym roku wzięły w niej udział dzieci z osiedla „Planty” oraz ze Stowarzyszenia o. Pio. Program imprezy był bardzo atrakcyjny: wróżby andrzejkowe, zabawy integracyjne, dyskoteka i karaoke. Samorząd Słuchaczy ufundował słodki poczęstunek. W organizację imprezy włączyli się nauczyciele i  słuchacze naszej szkoły z obu systemów kształcenia. Akcję przeprowadzono w ramach współpracy z Zespołem ds. Wspierania Aktywności i Profilaktyki Środowiskowej dla Osiedla Planty - CAL.

Akcja zbiórki pieniędzy na pompę insulinową

Wolontariat wraz z Samorządem Słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu zorganizował w dniu 16 listopada 2014 roku zbiórkę pieniędzy na zakup nowej pompy insulinowej dla słuchaczki naszej szkoły. Akcja została przeprowadzona w odpowiedzi na apel Anny Skuzy - słuchaczki Szkoły Policealnej, która choruje na cukrzycę typu I,  wyżej wymieniona pompa znacząco poprawia komfort jej życia. Koszt urządzenia wynosi 9 990 zł. Słuchacze Centrum złożyli dobrowolne wpłaty, a zebrane pieniądze przelano na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć  z pomocą”.

 

2013/2014:

"ŚNIADANKO WIELKANOCNE"

Po raz kolejny Samorząd Słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu wspomógł organizację Śniadanka Wielkanocnego, które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2014 roku. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy osiedla Planty oraz zaproszeni goście. Śniadanko Wielkanocne jest organizowane w ramach współpracy z Zespołem ds. Wspierania Aktywności i Profilaktyki Środowiskowej dla Osiedla Planty – „CAL”.

 

ZABAWA KARNAWAŁOWA

15 lutego 2014 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu  zorganizowało zabawę karnawałową dla dzieci ze Stowarzyszenia im. Ojca Pio w Radomiu wraz z opiekunami, podopiecznych Centrum Aktywności Lokalnej osiedla Planty oraz dzieci pracowników szkoły.

Uczestników powitały: pani Jolanta Świdzikowska - Dyrektor Centrum, pani Jadwiga Panek – Lenartowicz, będąca Prezesem Stowarzyszenia O. Pio w Radomiu oraz pani Teodora Korolik – Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej nr 4. Imprezę zorganizował Zespół d/s Profilaktyki Zagrożeń wraz z MOPS-em w Radomiu w ramach programu CAL (Centrum Aktywności Lokalnej). Nad całością organizacji zabawy czuwały: Dyrektor CKU - J. Świdzikowska, przewodnicząca Zespołu ds. Profilaktyki – pani Agnieszka Michalczewska, opiekunki Samorządu Słuchaczy – p. Violetta Niedzielska, p. Agnieszka Stawińska oraz nauczycielki: p. Barbara Głuch, p. Monika Łukasiewicz. Animatorką zabawy karnawałowej była pani Anna Grymuła z Przedszkola Publicznego nr 11, która przygotowała dla uczestników różne konkursy.

Tego dnia dzieciom towarzyszyło wiele emocji, uśmiechów i wrażeń. Sala konferencyjna wyglądała inaczej niż na co dzień, zamieniła się w prawdziwą salę balową. Udekorowana kolorowymi balonami, serpentynami zachęcała do szampańskiej zabawy Wszyscy bawili się znakomicie, bo humor dopisywał zarówno dzieciom, nauczycielom, jak i rodzicom. Były korowody, kółeczka i tańce w parach. Nie zabrakło też karaoke. Zabawa i wokalne popisy dzieci były możliwe dzięki oprawie muzycznej przygotowanej przez słuchaczy CKU, którzy zadbali także o słodki poczęstunek. Pamiątkowe fotografie wykonał pan Edward Stelmach.

 

Akcje charytatywne w CKU

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem im. O. Pio w Radomiu w grudniu 2013 r. Samorząd Słuchaczy CKU przeprowadził w Centrum akcję „Świąteczna Paczka” dla podopiecznych Stowarzyszenia - dzieci z domowego hospicjum. Przygotowane przez słuchaczy paczki dla dzieci wręczyły  p. Dyrektor Jolanta Świdzikowska i opiekun Samorządu p. Violetta Niedzielska na uroczystym spotkaniu wigilijnym Stowarzyszenia im. O. Pio, które odbyło się 15 grudnia 2013 r. w Hotelu „AVIATOR”.

 

2012/2013:

 

Śniadanie Wielkanocne dla mieszkańców Osiedla Planty

Prezydium Samorządu Słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego przygotowało potrawy na Śniadanie Wielkanocne dla mieszkańców Osiedla Planty i zaproszonych gości w dniu 19 marca 2013 r. Akcję przeprowadzono w ramach współpracy z Zespołem ds. Wspierania Aktywności i Profilaktyki Środowiskowej dla Osiedla Planty – „CAL”

Wielkanoc     Wielkanoc 

 

 

 

 

 

 Wolontariat nauczycieli

Od marca kontynuowany jest wolontariat przez nauczycieli naszej Szkoły.  Panie: Iwona Bieniek i Agnieszka Michalczewska pomagają młodzieży mającej trudności z nauką. Zajęcia odbywają się na terenie Bursy Nr 1 w Radomiu.

 

Zabawa karnawałowa

19 stycznia 2013 r. na terenie CKU odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci ze Stowarzyszenia im. O. Pio. Samorząd Słuchaczy ufundował słodki poczęstunek a słuchacze kl.2b systemu stacjonarnego przygotowali konkursy i zabawy

Akcję przeprowadzono w ramach współpracy z Zespołem ds. Wspierania Aktywności i Profilaktyki Środowiskowej dla Osiedla Planty – „CAL”

 

2011/2012:

 • 06 czerwca w ramach współorganizacji festynu w PSP Nr 28 Prezydium Samorządu Słuchaczy zakupiło materiały tj. bloki, kolorowa kreda, kredki, farby do twarzy, szary papier. Wykorzystano je w konkursach i zabawach podczas festynu.

Festyn

 • Od 29 maja w osiedlowym klubie „Igrek” organizowane są comiesięczne spotkania dla mieszkańców dzielnicy Planty. W pierwszym spotkaniu zatytułowanym „Moje środowisko lokalne”uczestniczyła pani wicedyrektor Zofia Rodziewicz.
 • Prezydium Samorządu Słuchaczy przygotowało potrawy na Śniadanie Wielkanocne dla mieszkańców Osiedla Planty i zaproszonych gości, które odbyło się 04 kwietnia 2012 r.

Sniadanie Wielkanocne 2012

 

Od lutego 2012 r. panie: Iwona Bieniek, Małgorzata Hantz, Agnieszka Mizera, Agnieszka Michalczewska w ramach wolontariatu pomagały w nauce młodzieży z Bursy Nr 1.